Groenlandse kade 16

3645 BD VINKEVEEN

Groenlandse kade 16 VINKEVEEN

For English description see below.

TURN KEY NIEUWBOUW (DIRECT BEWOONBAAR)
Stap binnen in het perfecte plaatje van modern wonen – deze nieuwbouw, turnkey twee-onder-een-kapvilla wacht op u. Wilt u gasloos wonen in een zeer energiezuinige (A+++) woning aan de prestigieuze Groenlandse Kade te Vinkeveen, dan is dit een project voor u.

LOCATIE
De woning is gelegen tussen de kapitale villa’s aan de Groenlandse Kade, tegenover de befaamde Vinkeveense Plassen. U heeft hierdoor uw boot altijd dichtbij, met vele jachthavens en restaurants in de directe omgeving. Binnen enkele minuten rijdt u naar Amsterdam en in circa 20 autominuten bereikt u Utrecht of Schiphol. Voor uw dagelijkse boodschappen gaat u naar Vinkeveen, Abcoude, Lindenhoff Marche in Baambrugge of Amstelveen.
De omgeving van het project is zeer groen en ligt aan een rustige kleine straat, waar u veel privacy zult ervaren. Het project ligt op eigen grond (geen erfpacht) en u heeft een oprit op eigen terrein.

DUURZAAMHEID
Het project is volledig conform de huidige duurzaamheidsnorm, de BENG-norm, gebouwd. Dit betekent onder andere dat er geen gasaansluiting in het huis aanwezig is, er zonnepanelen gemonteerd zijn voor eigen elektriciteits opwekking en dat het huis zeer energiezuinig is (Energielabel A+++). Door middel van een warmtepomp wordt er verwarmd en gekoeld. Iedere kamer is individueel te bedienen. Beide woningen zijn uitgevoerd met een brongebonden warmtepomp, zijnde de hoogst mogelijke kwaliteit op de warmtepompmarkt. Het project wordt zowel op de begane grond als op de verdiepingen uitgevoerd met vloerverwarming en vloerkoeling, een warmteterugwinsysteem en zonnepanelen.
Daarnaast is er gebruik gemaakt van hoogwaardige isolatie in de vloeren, de wanden en het dak. Ter aanvulling van het wooncomfort van de woningen wordt er warmte werend triple glas gemonteerd. Dit glas, heeft in tegenstelling tot regulier triple glas, de eigenschap dat het in de zomer de warmte buiten houdt en in de winter de warmte binnen houdt. Al met al is dit een project waar u als eigenaar qua design, duurzaamheid en energieprestatie trots op mag zijn.

ALGEMENE BIJZONDERHEDEN
- Gasloze woning. Bespaar duizenden euro’s per jaar op de energierekening, zeker nu met de hoge gas/energieprijzen en de leveringsonzekerheid van gas;
- Woning Groenlandse Kade 16 en woning 16 A zijn tevens gezamenlijk te koop. Ideaal voor mensen die naast hun ouders of vrienden willen wonen of één of twee woningen willen verhuren als belegging;
- Levering op basis van vrij op naam levering, wat inhoudt dat u geen overdrachtsbelasting hoeft te betalen over de aankoop van het huis. Kosten notaris inzake de levering voor koper;
- Eigen grond;
- Zonnepanelen;
- Verwarmen en koelen middels een brongebonden warmtepomp, het meest constante en geluidloze systeem op de markt. In tegenstelling tot de luchtwarmtepomp of de lucht/waterwarmtepomp, is dit systeem nagenoeg geluidloos;
- Het project wordt uitgevoerd met een warmteterugwinsysteem (WTW). Dit balansventilatiesysteem voert warme lucht uit de woning eenvoudig af en de warmte uit deze lucht wordt overgebracht naar de verse, koude lucht die door het ventilatiesysteem naar binnen het huis in stroomt. Dit systeem bespaart enorm op uw energieverbruik;
- Jachthavens voor uw boot nabij, zodat u in luttele minuten heerlijk over de Vinkeveense plassen of richting Amsterdam kunt varen;
- Gelegen in een zeer prettige, verkeersluwe, groene woonomgeving;
- Woning is nabij Amsterdam, Abcoude, het Stadshart van Amstelveen en Schiphol;

BIJZONDERHEDEN VILLA 16:
- € 1.180.000,- vrij op naam;
- 137 m2 woonoppervlak;
- Circa 475m2 perceeloppervlak;
- Energielabel A+++
- Optie: Het belende perceel van de buren aan de rechterzijde van de woning staat momenteel te koop. Optioneel kan de tuin vergroot worden van woning voor bijvoorbeeld de aanleg van een zwembad, of kunnen er meer parkeerplaatsen gecreëerd worden;
- Parkeren op eigen oprit;
- 4 slaapkamers;
- 2 badkamers;
- 3 toiletten;
- Ruime, lichte woning, met leefkeuken met optie tot kookeiland met grote kastenwand, grote woonkamer en openslaande deuren naar de tuin;
- Hoogwaardige vlakke lichtkoepels in de woonkamer voor extra daglichttoetreding;
- Houten luiken voor een luxe uitstraling van de woning, maar ook met warmte werende functie als de luiken gesloten zijn;
- Extra hoge kozijnen in de woonkamer van 2.8 meter hoog met warmte werend triple HR+++ beglazing;
- Zeer grote zijtuin met ochtend-, middag- en avondzon
- Diverse opslagkasten;
- Dimbare, energiezuinige LED stuc spots in ieder vertrek van het huis;
- Gestuukte en geschilderde wanden;
- Geschilderde deuren;

DISCLAIMER
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de artist impressions;
Erfgrenzen onder voorbehoud definitieve inmeting kadaster.

________________

TURN KEY NEW BUILD (READY TO MOVE IN)
Step into the perfect picture of modern living – this new build, turnkey semi-detached villa is waiting for you. If you're looking to live gas-free in an extremely energy-efficient (A+++) home on the prestigious Groenlandse Kade in Vinkeveen, then this project is for you.

LOCATION
The house is located between the capital villas on the Groenlandse Kade, next to the famous Vinkeveense Plassen, where your boat is always close by, with many marinas and restaurants in the vicinity. You can drive to Amsterdam in a few minutes and you can reach Utrecht or Schiphol within approximately 20 minutes by car. For your daily shopping you can go to Vinkeveen, Abcoude, Lindenhoff Marche in Baambrugge, or Amstelveen.
The environment of the project is very green and is located on a quiet small street, where you will experience a lot of privacy. The project is on private ground (no ground lease like many houses in Amsterdam) and you have a driveway on your own property.

SUSTAINABLITY
The project is built completely in accordance with the current sustainability standard, the so called BENG standard. This means, among other things, that there is no gas connection in the house, solar panels are installed for own electricity generation and that the house is very energy-efficient. It is heated and cooled by means of a heat pump. Each room can be operated individually. Both homes are equipped with a ground source heat pump, which is the highest possible quality on the heat pump market. The project is being carried out with floor heating, floor cooling and a heat recovery system, which makes the house even more energy efficient. The project will generate a part of its own electricity through solar panels. In addition, high-quality insulation has been used in the floor, walls and roof. Heat-resistant triple glass is installed to increase the living comfort of the homes. In contrast to regular triple glass, this glass keeps the heat out in the summer and the heat in, in the winter. This is a project that makes you proud in terms of design, sustainability and energy performance.

GENERAL SPECIFICTIONS
- Gasless home. Save thousands of euros per year on energy bills, especially now with the high gas/energy prices and the uncertainty of gas supply;
- House Groenlandse Kade 16 and house 16 A are also for sale in one transaction. Ideal for people who want to live next to their parents or friends or who want to rent out one or two houses as an investment;
- Delivery based on “vrij op naam”, which means that you do not have to pay transfer tax on the purchase of the house. Notary costs for the delivery for the buyer;
- Private ground (no ground lease, that’s common in Amsterdam);
- Solar panels;
- Heating and cooling by means of a ground source heat pump, the most constant and silent system on the market. In contrast to the air heat pump or the air/water heat pump, this system is nearly silent;
- The project is being carried out with a heat recovery system (WTW). This balanced ventilation system simply removes warm air from the house and the heat from this air is transferred to the fresh, cold air that flows into the house through the ventilation system. This system saves enormously on energy consumption;
- Marinas for your boat nearby, so that you can sail over the Vinkeveense Plassen or towards Amsterdam;
- Located in a very pleasant, traffic-calmed, green residential area;
- Property is near Amsterdam, Abcoude, the city centre of Amstelveen and Schiphol;

SPECIFICATIONS VILLA 16
- € 1.180.000,- “vrij op naam”;
- 137 m2 of living space;
- 475 m2 plot area;
- Energy label A+++
- Option: The adjacent plot of the neighbours on the right side of the project is currently for sale. Optionally, the garden of the house can be enlarged for example for the construction of a swimming pool, or to create more parking spaces;
- Very large side garden with morning, afternoon and evening sun
- Parking on your own driveway;
- 4 bedrooms;
- 2 bathrooms;
- 3 toilets;
- Spacious, bright house, with living kitchen with option of cooking island with a large cupboard wall, large living room and patio doors to the garden;
- High-quality flat skylights in the living room for extra daylight;
- Wooden shutters for design purposes but also with a heat-resistant function when the shutters are closed;
- Extra high windows in the living room of 2.8 meters high with heat-resistant triple HR+++ glazing;
- Various storage cabinets;
- Dimmable energy-efficient LED plaster spots in every room of the house;
- Plastered and painted walls;
- Painted doors;

DISCLAIMER
The measuring instruction is based on the NEN2580. The Measurement Instruction is intended to apply a more unambiguous way of measuring to give an indication of the usage area. The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement results, for example due to differences in interpretation, rounding off or limitations in the execution of the measurement.
The floor area and floor plans give a realistic impression of the end result, but may deviate slightly from reality upon completion;
No rights can be derived from the artist impressions;
Inheritance boundaries subject to final land registry survey;