Klaasje Zevensterstraat 377

1183 MD AMSTELVEEN

Klaasje Zevensterstraat 377 AMSTELVEEN

Fraai appartement gelegen op de derde verdieping in het hoogwaardige en recent opgeleverde Klaasje! Wij bieden u een recent opgeleverd hoekappartement met drie ruime slaapkamers, een royaal balkon en een parkeerplaats. Met prachtige nieuwe vloeren, keuken en badkamer.

For English scroll down

Een heerlijk licht en praktisch appartement met drie ruime slaapkamers, royale badkamer, een prachtige woonkeuken, veel licht, privacy en een balkon aan de woonkamer op een heerlijk rustige locatie, overal dichtbij. Het betreft eigen grond.

Project Klaasje
In de hoek van de Oranjebaan en de Camera Obscuralaan zijn recent vijf appartementengebouwen met een uniforme, moderne uitstraling opgeleverd. Twee gebouwen met koopappartementen, met respectievelijk vijf en tien woonlagen. De moderne appartementengebouwen liggen in het groen en het binnenterrein wordt ingericht als centrale ontmoetingsplek met parkachtige sfeer. Het hart van Klaasje wordt gevormd door een binnentuin. De woongebouwen hebben hun chique entrees van twee verdiepingen hoog aan het plein. De binnentuin vormt het hart van het plan en alle paden leiden dan ook naar dit punt. Op het plein komen plantvakken, kleine weides en plekken die uitnodigen om te zitten en een praatje met buren te maken.

Onder de gebouwen is een grote stallingsgarage. Het mooie is dat hierdoor het hele gebied autovrij blijft. Ondanks het stedelijke karakter woon je in Klaasje in een intieme, groene en verrassende wereld. In Klaasje woon je in een groene, parkachtige omgeving, maar toch zeer centraal. De locatie is niet alleen goed bereikbaar, maar ligt ook ideaal ten opzichte van winkel-, sport- en recreatievoorzieningen.

Gebouw Saffier
Deze woning ligt op de derde verdieping van gebouw Saffier. Saffier telt vijf woonlagen. Je vindt dit gebouw centraal gelegen in het project klaasje. In het chique appartementengebouw bieden wij u een 4 kamer-appartement op de derde verdieping met een parkeerplaats aan.

De Locatie
Wonen in Amstelveen in een kindvriendelijke buurt met ruim opgezette lanen met prachtige bomen, veel groen, water en fraaie karaktervolle huizen. Volop parken en speelgelegenheid in de directe omgeving, op een minuut loopafstand frequente busverbindingen naar Amsterdam, Schiphol en andere windstreken. Via de uitvalswegen (A9, A2, A4, A10) bent u met de auto snel op weg naar Schiphol of de rest van Nederland. Scholen, kinderopvang, buurtwinkels aan de Rembrandtweg, Kostverlorenhof, het grote winkelcentrum Stadshart, sportvoorzieningen en het Amsterdamse Bos zijn allemaal nabij gelegen.

Indeling
Begane grond: Centrale entree met de intercom en brievenbus. Er zijn een trap en twee liften aanwezig om bij de woning te komen. Tevens is er in de onderbouw een privé berging en de parkeerplaats.

Derde verdieping: Entree, ruime hal, garderobe nis, meterkast en plaats voor de stadsverwarmingsunit. De overloop biedt toegang tot alle vertrekken. Separate toiletruimte. Berging bestemd voor de wasmachine en droger. Drie ruime slaapkamers. De hoofdslaapkamer heeft de mogelijkheid van een eigen walk-in closet. Royale badkamer. voorzien van douche, toilet, dubbele astafel en designradiator. Er is ruimte
Ruime living en toegang tot het ruime balkon. De living is heerlijk licht en ruim door de hoekligging, de ligging is heerlijk beschut aan de binnentuin. De binnentuin vormt het hart van het plan en alle paden leiden dan ook naar dit punt.

De vereniging van eigenaren
De woning maakt deel uit van een kleinschalig appartementengebouw welke is voorzien van twee liften. De administratie wordt gevoerd door een professionele partij, VT2000. De servicekosten bedragen € 186,15 per maand voor de woning en € 20,44 voor de parkeerplaats.

Bijzonderheden:
- Nieuwe vloeren, keuken en badkamer.
- Privé parkeerplaats en berging in ondergrondse stallingsgarage, de vraagprijs is inclusief parkeerplaats;
- Woonoppervlakte circa 120 m² (meetrapport aanwezig);
- Balkon van circa 12 m²;
- Fraaie, intieme ligging aan de binnentuin;
- Hoek-appartement met een royale living met open keuken;
- Drie slaapkamers;
- Uitstekende ligging in Amstelveen;
- Notariskeuze aan koper met dien verstande dat het een notaris uit de regio Amsterdam/ Amstelveen dient te zijn en er een koopovereenkomst door de notaris conform het model Ring Amsterdam zal worden opgesteld.

English:
Beautiful apartment located on the third floor in the high-quality and recently completed building called Klaasje! We offer you a recently completed corner apartment with three spacious bedrooms, a spacious balcony and a parking space. With beautiful floors, kitchen and bathroom.

A wonderful light and practical apartment with three spacious bedrooms, a spacious bathroom, a beautiful kitchen, lots of light, privacy and a balcony off the living room in a wonderfully quiet location, close to everything. On private land.

Project Klaasje
Five apartment buildings with a modern look have recently been completed at the corner of Oranjebaan and Camera Obscuralaan. Two buildings with owner-occupied apartments. The modern apartment buildings are surrounded by greenery and inner courtyards and is designed as a central meeting place with a park-like atmosphere. The heart of Klaasje is formed by an inner garden. The residential buildings have their chic entrances on the square. The inner garden forms the heart of the plan and all paths lead to this point. Plant areas, small meadows and places will be created on the square that invite you to sit and chat with neighbors.

The buildings have a large parking garage. Thus keeping the entire area car-free. Despite the urban character, you live in Klaasje in an intimate, green and surprising world. You will live in a green, park-like environment, yet very central. The location is not only easily accessible, but is also ideally located for shopping, sports and recreational facilities.

Building Sapphire
This apartment is located on the third floor of the "Saffier building". Sapphire has five floors. You will find this building centrally located in the Klaasje project. In the chic apartment building we offer you a 4-room apartment on the third floor with a parking space.

The location
Living in Amstelveen in a child-friendly neighborhood with spacious avenues with beautiful trees, lots of greenery, water and beautiful houses full of character. Plenty of parks and playgrounds in the immediate vicinity, frequent bus connections to Amsterdam, Schiphol and other corners of the world within a minute's walking distance. Via the highways (A9, A2, A4, A10) you can quickly reach Schiphol or the rest of the Netherlands by car. Schools, childcare, local shops on Rembrandtweg, Kostverlorenhof, the large shopping center Stadshart, sports facilities and the Amsterdamse Bos are all nearby.

Layout
Ground floor: Central entrance with intercom and letterbox. There are stairs and two elevators to get to the apartment. There is also a private storage room and parking space in the basement.
Third floor: Entrance, spacious hall, wardrobe space, meter cupboard and space for the city heating unit. The landing provides access to all rooms. Separate toilet room. Storage room intended for the washing machine and dryer. Three spacious bedrooms. The master bedroom has the possibility of its own walk-in closet. Generous bathroom, with shower, toilet, double sink and design radiator. There's room for a bathtub.
Spacious living room and access to the spacious balcony. The living room is wonderfully light and spacious due to the corner location, the location is wonderfully sheltered by the courtyard. The inner garden forms the heart of the plan and all paths lead to this point.

The owners association
The house is part of a small-scale apartment building which is equipped with two elevators. The administration is conducted by a professional party, VT2000. The service costs are € 186,15 er month for the apartment and € 20,44 for the parking space.

Particularities:
- New floors, kitchen and bathroom.
- Private parking space and storage in underground parking garage, the asking price includes parking space;
- Living area approximately 120 m² (measurement report available);
- Balcony of approximately 12 m²;
- Beautiful, intimate location on the courtyard garden;
- Corner apartment with a spacious living room with open kitchen;
- Three bedrooms;
- Excellent location in Amstelveen;
- Choice of notary to buyer on the understanding that it must be a notary from the Amsterdam/Amstelveen region and a purchase agreement will be drawn up by the notary in accordance with the Ring Amsterdam model.

Plattegronden